ЕКИП

адв. инж. ЙОНКО ПЕНЧЕВ – ПИС

Магистър – машинен инженер – отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (ОВК) – УХТ (ВИХВП) – Пловдив – 1999 г.

Магистър – право – Пловдивски университет (ПУ) – 2006 г.

Специализация  „Патентно право“ – Стопански факултет към АУ – Пловдив – 2007 г.

Вписан професионален представител към БПВ – рег.№ 297 – 2007 г.

Вписан професионален представител към EUIPO – рег.№ 39898 – 2007 г.

Вещо лице към Пловдивски Р.Съд и ИП – 2007 – 2017 г.

Завеждащ PATLIB център към СК – Пловдив – от 2008 г.

Хоноруван преподавател по „Патентно право“ в Стопански факултет към АУ – Пловдив – 2008 – 2012 г.

Вписан адвокат към АК – Пловдив – 2019 г.

Езици: английски и руски.

инж. НЕЛИ ПЕНЧЕВА – ПИС

Магистър химик

Магистър инженер-химик

Патентен специалист, български патентен представител по Изобретения, Полезни модели, Марки и дизайни, рег. №67,

Европейски патентен представител по патенти, марки и дизайни към EUIPO – рег.№37145               

Европейски патентен представител към OMPI по изобретения и полезни модели – рег.№129100   

Лицензиран оценител на нематериални активи (патенти, лицензии , ноу-хау, марки и дизайни) – рег.№ 400100023/ 2009

Вещо лице към Пловдивски Окръжен съд       

Университетски  преподавател

Eзици: френски и руски

ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ

Лицензиран оценител на художествени произведения, дизайн и антиквариат            

Патентен  специалист

Eзици: немски и руски

инж. ИРЕНА РАДЕВА – технически секретар       

Магистър – строителен инженер           

Патентен  специалист  

Eзици: английски и руски

инж. МАНИК КЮРКЧИЯН – технически секретар           

Магистър – инженер по електроника  

Лицензиран оценител на нематериални активи (патенти, лицензии, ноу-хау, марки и дизайни).          

Технически  сътрудник              

Патентен  специалист    

Преводач          

Eзици: английски и руски

Патентно бюро Пловдив