HOME

За нас


ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ

Европейски патентни адвокати по търговски марки и промишлен дизайн

Български патентни адвокати по патенти, полезни модели, търговски марки и промишлен дизайн

     Основано през 1992 г. ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ  развива дейност в областта на интелектуалната собственост (ИС) повече от 30 години. Нашата кантора е специализирана  в  защитата  на  правата  върху…

УСЛУГИ


НАЦИОНАЛНИ 

 • Регистрация  и  защита  на  патенти  за  изобретения  и  регистрация  на  полезни  модели
 • Регистрация  и  защита  на  фирмени  и  търговски  марки
 • Регистрация  и  защита  на  Промишлени  дизайни
 • Регистрация  на  Географски  означения  ( ГО )  –  Наименования  за  произход  ( НП )  и  Географски  указания  ( ГУ )
 • Лицензионни  договори  и  договорно  представителство  по  прехвърляне  на  права  върху  Индустриална  собственост

МЕЖДУНАРОДНИ

 • Международна  регистрация  на  марки
 • Регистрация  на  европейски  марки
 • Международна  регистрация   на  дизайни
 • Регистрация  на  европейски  дизайни
 • Международна  регистрация  на  патенти  за  изобретения
 • Трансфер  на  технологии
 • Връзка  с  патентни  адвокати  в  чужбина

Патентно бюро Пловдив