РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В ЧУЖБИНА

Придобития многогодишен практически и академичен опит в областта на  закрилата на обектите на Индустриалната собственост и по-специално  Полезните модели (П.М.), ни дава възможности да оказваме квалифицирана помощ  на нашите клиенти, за да придобиват най-надеждната и стабилна защита на своите рационализации посредством регистрация на Полезени модели (П.М.) в чужбина.

Въпреки, че ограничен брой държави предоставят закрила на изобретения посредством регистрацията на Полезни модели (П.М.) в чужбина, техният брой непрекъснато расте.   Понастоящем  държавите осигуряващи регистрация на Полезни модели (П.М.) са: Ангола, Аржентина, ARIPO, Армения, Аруба, Австралия, Азербайджан, Беларус, Белиз, Бразилия, Боливия, Чили, Китай, Колумбия Коста Рика, Еквадор, Египет, Етиопия, Грузия, Гватемала, Хондурас, Индонезия, Япония, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Малайзия, Мексико, OAPI, Перу, Филипините, Република Корея, Молдова, Русия, Тайван Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Турция, Украйна, Уругвай и Узбекистан и др.

Необходимо е да отбележим, че съществува изискването при подаване на заявки за регистрация на Полезен модел (П.М.) в чужбина, заявителите имащи постоянен адрес или седалище в Р. България са длъжни да притежават първоначална заявка за същото изобретение в Патентното ведомство на Р. България, което се прави поради изискванията за национална сигурност.                                    

Първоначалната заявка за същото изобретение може да бъде направена или като национална заявка за патент или като национална заявка за регистрация на полезен модел (П.М.) в Р. България. След което, останалите заявки в чужбина за полезни модели (П.М.) могат вече да бъдат подадени в държавите, които представляват интерес, като се претендират приоритети от първоначално подадените национални заявки в България. Тези претенции за конвенционен приоритет е необходимо да бъдат направени най-късно до 12 месеца от датата на първоначално подадената заявка. В такива процедури, по заявяване в чужбина се изисква задължително упълномощаване на патентен адвокат, който е представител пред съответните национални патентни служби и ведомства. 

Какво съдействие можем да осъществим

Патентно Бюро – Пловдив е част от международна мрежа за сътрудничество, която включва утвърдени национални и европейски специализирани кантори на патентни представители и адвокати. Това ни гарантира големи възможности за предоставяне на широко достъпна и квалифицирана помощ на нашите български или чуждестранни клиенти, които се ползват с максимално прозрачна и опростена  процедура по регистрацията на техните полезни модели (П.М.),  както в национален, така и в международен план. Това се явява стабилна основа за  поддържането на вече придобитите права, както и надеждна база за последващите процедури по международни регистрации.

Патентно бюро Пловдив