ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ

Европейски патентни адвокати по търговски марки и промишлен дизайн.

Български патентни адвокати по патенти, полезни модели, търговски марки и промишлен дизайн

Основано през 1992 г. ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ  развива дейност в областта на интелектуалната собственост (ИС) повече от 30 години.

Нашата кантора е специализирана  в  защитата  на  правата  върху  индустриалната  собственост  (И.С.) и  авторското  право (А.П.), както и в защитата срещу  нелоялна  конкуренция.

ПАТЕНТНО  БЮРО  –  ПЛОВДИВ  е консултанска  агенция  разполагаща  с  екип  от  опитни патентни  специалисти,  юристи,  икономисти  и  инженери,  представители  по  индустриална  собственост,  европейски  патентни адвокати и  лицензирани  оценители  на  нематериални  активи.

Усилията  ни  са  насочени  към  оказване  на  незаменима  помощ  на  нашите  клиенти  при  създаването,  регистрацията,  използването  и  защитата  на  интелектуалната  им  собственост.

 –  „ПАТЕНТНО  БЮРО  –  ПЛОВДИВ”  работи  активно  и  е  изградило  традиционни  връзки,  както  с  български  така  и с  чуждестранни  партньори  от  Европа, Азия,  Африка  и  Америка

–   „ПАТЕНТНО  БЮРО  –  ПЛОВДИВ”  осигурява  представителство  пред:

    Българско  патентно  ведомство (БПВ)

    Европейско  патентно ведомство (EPO)

    Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Световната  организация  за интелектуална  собственост (WIPO)

Административни и граждански съдилища на Република България

Комисия  за  защита  на  конкуренцията (КЗК). Високо квалифицираните специалисти в ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ притежават лицензирани права като европейски патентен адвокати и представители по И.С. в областта на  търговски марки; промишлените  дизайни и авторските права.

Дейността ни се разпростира не само в рамките на Е.С., но и в световен мащаб. Доказаният от нас професионален опит е значителна предпоставка за изграденото ни сътрудничество с европейски и международни патентни кантори и професионални сдружения в различни браншове на индустрията и търговията.

 Основните сфери на дейност на ПАТЕНТНО БЮРО – ПЛОВДИВ включват представителство, проучване, подготвяне, подаване, водене на процедури по регистрация на български търговски марки, регистрация на европейски марки (EUTM), регистрация на международни марки (СТМ), национална и международна регистрация на промишлени дизайни (П.Д.), заявки за български патенти за изобретения, заявки за Европейски патенти, валидизация на Европейски патенти,  валидизация на Европейски патенти в България, PCT заявки, PCT национална фаза в България, EURO-PCT регионална фаза, регистрация на полезни модели в Р. България и чужбина, както и поддържането и защитата на всички придобити права върху индустриална собственост (И.С.) от български и чуждестранни юридически и физически лица.

Патентно бюро Пловдив