Нашият екип


НЕЛИ ПЕНЧЕВА - ръководител на Патентно Бюро

езици:
магистър химик,
магистър инженер-химик,
патентен специалист, български патентен представител по Изобретения, Полезни модели, Марки и дизайни, рег. №67,
Европейски патентен представител по патенти, марки и дизайни към EUIPO - рег.№37145
френски
Европейски патентен представител към OMPI по изобретения и полезни модели - рег.№129100
руски
Лицензиран оценител на нематериални активи (патенти, лицензии , ноу-хау, марки и дизайни)
Вещо лице към Пловдивски Окръжен съд
Университетски  преподавател  

 

ЙОНКО ПЕНЧЕВ - партньор
езици:
патентен адвокат
магистър - машинен инженер,
патентен специалист,
български патентен представител по марки и дизайни - рег.№297
европейски патентен представител по марки и дизайни към EUIPO - рег.№ 39898
английски
Вещо лице към Пловдивски Окръжен съд
руски
Университетски  преподавател
 

 

ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ - партньор
езици:
Лицензиран оценител на художествени произведения,
немски
дизайн и антиквариат
руски
Патентен  специалистИРЕНА РАДЕВА - сътрудник
езици:
Магистър - строителен инженер
английски
Патентен  специалист
руски
Технически  сътрудник
 

 

МАНИК КЮРКЧИЯН - сътрудник
езици:
Магистър - инженер по електроника
английски
Лицензиран оценител на нематериални активи (патенти, лицензии, ноу-хау, марки и дизайни).
руски
Технически  сътрудник
арменски
Патентен  специалист  
Преводач

 

 

 

Нели Пенчева

Neli Pencheva

Свържете се с нас
кликни тукNeli Pencheva

Свържете се с нас
кликни тук

 

 

 

“PATENT  BUREAU – PLOVDIV” ® IS A REGISTRED TRADE MARK™ COPYRIGHT © 2008