МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА:

 • Европейската Патентна Конвенция (ЕПК)
 • Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС)
 • Парижки Съюз за Защита на Интелектуалната Собственост
 • Бернски Съюз на Закрила на Литературните и Художествени Произведения
 • Световната Търговска Организация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА ПО:

 • Парижка Конвенция за Закрила на Индустриалната Собственост
 • Договора от Найроби за Закрила на Олимпийския Символ
 • Договора за Патентно Коопериране
 • Договор от Будапеща за Международно Признаване на Депозирането на Микроорганизмите за Целите на Патентоването им
 • Мадридска Спогодба за Международна Регистрация на Марките
 • Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
 • Лисабонска Спогодба за Закрила на Наименованията за Произход и Международната им Регистрация
 • Хагска Спогодба за Международно Депозиране на Промишлен Дизайн
 • Бернски Конвенция на Закрила на Литературните и Художествени Произведения
 • Римска Конвенция за Закрила Интересите на Изпълнителите, Производителите на Звукозаписи и Организациите за Радио и Телевизия
 • Мадридска Спогодба за Преследване на Лъжливите или Водещи в Заблуждение Означения за Произхода на Стоките
 • Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове
 • The Agreement Of Trade-related Aspects Of Intellectual Property Rights - Trips Agreement
 • Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация
 • Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните елементи на марките
 • Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
 • Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни

 

 

Новини

Image 1

Описание на новините.
Още по темата >

Image 2

Описание на новините.
Още по темата >

 

“PATENT  BUREAU – PLOVDIV” ® IS A REGISTRED TRADE MARK™ COPYRIGHT © 2008