Патентно Бюро Пловдив

-   „ПАТЕНТНО  БЮРО  -  ПЛОВДИВ”  е  правна  кантора  основана  1990г.
Специализирана  в  защитата  на  правата  върху  индустриалната  собственост  и  авторското  право  и  срещу  нелоялна  конкуренция

-   „ПАТЕНТНО  БЮРО  -  ПЛОВДИВ”  е консултанска  агенция  разполагаща  с  екип  от  високо  квалифицирани  патентни  специалисти,  юристи,  икономисти  и  инженери,  представители  по  индустриална  собственост,  европейски  патентни адвокати и  лицензирани  оценители  на  нематериални  активи
Усилията  ни  са  насочени  към  оказване  на  незаменима  помощ  на  нашите  клиенти  при  създаването,  регистрацията,  използването  и  защитата  на  интелектуалната  им  собственост

 -  „ПАТЕНТНО  БЮРО  -  ПЛОВДИВ”  работи  активно  и  е  изградило  традиционни  връзки,  както  с  български  така  и с  чуждестранни  партньори  от  Европа, Азия,  Африка  и  Америка

-   „ПАТЕНТНО  БЮРО  -  ПЛОВДИВ”  осигурява  представителство  пред:

  • Българско  патентно  ведомство;
  • Европейско  патентно бедомство;
  • Ведомство  за  хармонизация  на  на  вътрешния  пазар;
  • Световната  организация  за  Интелектуална  собственост;
  • Комисия  за  защита  на  конкуренцията

Пловдив

Image 1

Театър Одеон
Дпълнителна информация>

Image 2

Главна улица - Пловдив
Дпълнителна информация>

 

“PATENT  BUREAU – PLOVDIV” ® IS A REGISTRED TRADE MARK™ COPYRIGHT © 2008